آموزش تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی

شرح دوره آموزش تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی

 

- عنوان آموزش شغل : متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی (Clinical ResearchExpert)

- گروه شغلی : فناوری های راهبردی سلامت ، طب ایرانی و گیاهان دارویی

- کد ملی آموزش شغل در سازمان فنی و حرفه ای :6112/157/1

- مدرس دوره : استاد رسول حاجیان

 

- برخی از عناوین آموزشی دوره :

1 - تشخیص و تفریق انواع گیاهان دارویی

2 - تبیین مکانیسم اثر داروهای گیاهی

3 - تبیین مکانیسم اثر داروهای شیمیایی

4 - تشریح فیزیوپاتولوژی بیماری ها

5 - تنظیم پروپوزال طرح های تحقیقاتی

6 - پیگیری و انجام طرح های بالینی

7 - گزارش گیری از طرح های تحقیقاتی

8 - تهیه مقالات علمی از طرح های انجام شده

و ... آموزشگاه تکلیس , آموزش کشته سازیآموزش طب سنتی با مدرک معتبر , آموزش زالو درمانیآموزش داروسازیآموزش نسخه نویسی , آموزش ماساژ , ارائه مدارک معتبر آموزش طب اسلامیآموزش طب سنتی برای عمومکشته سازی , تکلیس آموزشگاه آزاد فنی و خرفه ای تکلیسعلم التکلیسکتاب کشته سازی ؛ کشته , حجامتآموزش نبض , آموزش مفرد اعضا حکمای پاکستانآموزش مبانی طب سنتیدوره فروشندگی گیاهان داروییمدرک فنی و حرفه ایرسول حاجیاندکتر رسول حاجیانآموزشگاه طب سنتیدوره طب سنتی , کلاس طب سنتی آزمون طب سنتیکتاب داروسازیکتاب تکلیس , کانال تلگرام طب سنتیآموزش طب سنتی فنی و حرفه ایکشته فولادکشته آهن , کشته خبث الحدیدکشته سازیفروش کشته جاتطب سنتی اسلامی , طب سنتی تلگرامطب سنتی لاغری , آموزش زالو انداختن , آموزش پرورش زالو , آموزش زالو , زالو , زالو درمانی , مدرک زالو درمانی , آموزش پرورش زالوی طبی , آموزش پرورش زالو در خانه , کشت بافت , کشت بافت گیاهی , اسانس آموزش اسانس گیریطب اسلامیطب سنتی , طب یونانی , مفرد اعضا , آیوروویدک , آیورودا داروهای هندیداروهای پاکستانیداروی زود انزالی , حاجیان دکتر حاجیاناستاد حاجیان , تکلیس , ماساژ , دلکآشپز طب سنتی , مفردات , کشت بافت گیاهان دارویی , فرمولاتور , طب آموزش نبض یونانی , آموزش نبض مفرد اعضا , میکروبیولوژیستتولید فرآورده های آرایشیژل رحمژل بانوانداروهای سنتیگیاهان داروییداروهای گیاهی , شفا , حکیم بوعلی سینااین حیان , کیمیا , کیمیاگری ورق طلا , زاج اندر جوطب گیاهی , هربال مدرک دکترای طب سنتیمدرک طب سنتیگواهی طب سنتی , داروسازی , داروساز , هرباریوم گیاهان کمیاب , مشک , عنبر , سلاجیت حب السلاطین , جدوار , طب , اساتید تکلیس اساتید آموزشگاه تکلیساستاد حاجیان ، آموزش طب سنتی در قم ,  یاعلی مدددریافت تسهیلات , استعلام , مدرک قابل استعلام قابل ترجمه رسمی , اصول glp آزمایشات میکروبیانجام کشتشمارش میکروارگانیسم , کالیبراسیون , میکروبیولوژی علوم آزمایشگاهیطب ایرانیتکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فرآورده های گیاهان داروییتکنسینآزمایشگاه میکروبیآموزش تکنسین آزمایشگاه میکروبیآزمایشگاه میکروبی داروهاآموزش میکروبیولوژیدوره میکروبیولوژی , هود , اتو کلاددکتر سبحان گائینیسبحان گائینیفریبا دستجانی فراهانیمدرک میکروبیولوژی , تکلیس , آموزش طب سنتی با مدرک معتبرنسخه نویسی داروهای طب سنتیفرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی , داروسازی نسخه نویسیداروهای گیاهیمتون داروسازی سنتیفرمولاسیون داروهاداروسازی جدیدطب سنتیاشکال دارویی طب سنتیتداخلات دارویی , مصلح , آنالیز اصول داروسازیآموزش نسخه نویسی , یونانی دکتر رسول حاجیاناستاد حاجیانآمورشگاه تکلیسمدرک داروسازی طب سنتی , مدرک فنی و حرفه ای , فرمولاسیون داروهای گیاهینسخه نویسی داروهای گیاهیآموزشگاه تکلیستفریق مواد اولیه    , فرمولاتور تولید داروهای گیاهی , فرمولاتور داروسازی گیاهیمدرک داروسازیدکتر رسول حاجیان ,کشته سازیآموزش کشته سازی , تکلیس علم التکلیسکشته جاتفرآوری مواد معدنیفرآوری کننده ترکیبات معدنیمدرک معتبر کشته سازیترکیبات معدنیکشته فولادساخت کشته فولادکتب کشته سازیکتاب کشته سازیدوره آموزش کشته سازیدوره آموزش تکلیسدکتر رسول حاجیاناستاد کشته سازیدوره کشته سازیثبت نام دوره کشته سازی, , زالودرمانیزالو درمانیزالو اندازآموزش زالو درمانیمدرک زالو درمانیمدرک زالو اندازیآموزش زالو درمانیخواص زالو درمانیبزاق زالوزالو , پرورش زالونگهداری زالوتدابیر بعد از زالو درمانیآموزشگاه تکلیسدکتر رسول حاجیانمکانیسم اثر زالودوره آموزش زالو درمانیجزوه آموزش زالو درمانیحکیم جرجانی , گذاشتن زالوحجامتآموزش حجامتخواص حجامتمدرک معتبر حجامتدوره آموزش حجامتفوائد حجامتبادکشخونگیریدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسمکانیسم اثر حجامتبادکش کردنماساژدلک , آموزش ماساژمدرک ماساژکلاس ماساژخواص ماساژدوره آموزش ماساژانواع ماساژآموزش دلکآموزشگاه طب سنتیماساژورماساژ ریلکسیشنماساژ سنتیدلاک ,  دستیار پزشک طب سنتیمبانی طب سنتیآموزش مبانی طب سنتیآموزش دستیاری پزشکیگرفتن شرح حالمشاوره داروییویزیتآموزش طب سنتیمشاوره رایحهرایحهتنقیهبخورسوالات بیمارانعوارض داروتاثیرات داروکاربرد داروطب سنتیدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسفرآورده های آرایشی و بهداشتیآموزش تولید فرآورده های آرایشیساخت پمادساخت کرمآموزش ساخت کرمفرمولاسیونفرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهیفرمولاتوردوره آموزش تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتیدکتر رسول حاجیانتولید محصولات آرایشیآرایش و بهداشتآموزشگاه تکلیسکار با مواد شیمیاییطب سنتیمنابع طب سنتیپمادمرهم سیاه ,آموزش گیاهان داروییآموزش مفرداتتهیه مواد اولیه دارویی گیاهی ، معدنی و حیوانیگیاهان داروییآموزشگاه تکلیسدکتر رسول حاجیانشناخت انواع مفردات گیاهیخواص گیاهان داروییگیاهان کمیابداروهای گیاهیروغن های گیاهی ,کشت بافت گیاهان داروییآموزش کشت بافتکارشناس کشت بافت گیاهان داروییتکثیر گیاهان داروییانواع گیاهان داروییمحیط کشتهورمون های گیاهیتهیه محیط کشتمحیط کشت بافتسلولی تکوینیپروتوپلاستریز ازدیادیکالزاییانواع محیط های کشتسبحان گائینیدکتر سبحان گائینیآموزش کشت بافت گیاهان داروییمدرک کشت بافتآموزشگاه تکلیسآموزش بیوتکنولوژیآموزش زیست فناوری ,کشت بافت گیاهکشت بافت گیاهان داروییآموزش کشت بافت گیاهان داروییآموزش کشت بافت گیاهانکشت بافتمتصدی کشت بافت گیاهان داروییمحیط کشت بافت گیاهان داروییریشه زاییسبحان گائینیآموزشگاه تکلیسگیاهچهمدرک کشت بافتآموزش تخصصی کشت بافت ,فروشندگی گیاهان داروییآشنایی با گیاهان داروییبازاریابی گیاهان داروییمفردات کمیابشرکت بازرگانی گیاهان داروییگیاهان داروییدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسمدیریت فروش گیاهان داروییآموزش فروشندگی گیاهان دارویی ,میکروبیولوژیست گیاهان داروییآموزش میکروبیولوژیست گیاهان داروییمدرک میکروبیولوژیستجداسازی اسانستهیه سوسپانسیونمیکروبکشت سویهمحیط کشتآزمایشگاه میکروبیولوژیمیکروبیولوژیمیکروب شناسیفریبا دستجانی فراهانیآموزشگاه تکلیس , , تحقیق و توسعه , متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی , آموزش تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی , گیاهان دارویی , مکانیسم اثر داروهای گیاهی , داروهای گیاهی , داروهای شیمیایی , فیزیوپاتولوژی بیماری ها , طرح های بالینی , شرکت داروسازی , آموزشگاه تکلیس ,

 

   - اعتبار مدرک این دوره :

- اين مدرك به علت دارا بودن كد ملي آموزش شغل (از سوی سازمان فنی و حرفه ای ایران) ، بين المللي بوده و در ساير كشورها معتبر بوده و به رسميت شناخته مي شوند. همچنين مدرک قابل ترجمه رسمي می باشد.

- اين مدرك به علت دارا بودن كد بين المللي در سازمان جهاني كار (ILO) در 186 كشور دنيا معتبر مي باشد. ليست كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده نماييد. همچنين صفحه رسمي ايران در سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده كنيد.

- اين مدرک در سايت رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي قابل استعلام مي باشند. آدرس سايت استعلام http://azmoon.portaltvto.com مي باشد.

- با داشتن اين مدرك مي توان براي دريافت تسهيلات از بانكها اقدام نمود.

- امكان برخورداري از تسهيلات خود اشتغالي و كارآفريني نزد بانك ها بر اساس ضوابط مربوطه.

- داراي اعتبار به منظور احراز صلاحيت حرفه اي در بخشهاي مختلف.

- اولويت در صدور پروانه كسب

- احتساب ساعات آموزشي به عنوان سنوات تجربي در كارگاههاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل

- قابليت تطبيق با برخي واحدهاي درسي آموزش و پرورش به منظور كسب مدرك ديپلم در رشته هاي كاردانش

- قابل ارايه در خارج از كشور

 

شماره تماس آموزشگاه تکلیس : 02537849424 - 09120516249

آدرس آموزشگاه : قم ، خیابان سمیه ، جنب کوچه 14 ، پلاک 280

کانال تلگرام آموزشگاه : Taklis@

آدرس اینستاگرام : Taklis.ir@

ایمیل آموزشگاه تکلیس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جهت ثبت نام آنلاین در دوره های آموزشی اینجا کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست کل دوره های آموزشی آموزشگاه اینجا را کلیک نمائید.

با ما در ارتباط باشید

آموزشگاه تکلیس برگزار کننده دوره های تخصصی طب سنتی و داروسازی.

  • آدرس: قم ،صفاییه،ک19،فرعی اول سمت چپ،پ30
  • تلفن: 02537849424
  • ایمیل: info@taklis.ir
  • کانال تلگرام: taklis@
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...