انواع نسخ شراب زوفا به نقل حکما

08 دی 1395 نویسنده :  
شربت زوفا برای موارد زیر تجویز می شود :
- خلط آور
- برطرف کننده آسم
- تسکین دهنده دردهای سینه
- ضد سزفه
که معمولا اطبا و پزشکان برای تسکین دهنده سرفه های کهنه و تنگی نفس برای بیماران تجویز می کنند.
 در زیر نسخه های مختلف این شربت پرکاربرد را به خط حکمای مختلف ذکر گردیده است.
 

1 - شراب زوفا بخط ميرزا معز الدين موسوى‏

صنعت آن‏ (روش ساخت و فرمولاسیون) :

عناب سى دانه سپستان شصت دانه مويز منقّى بيست مثقال انجير زرد دوازده دانه كل بنفشه دو مثقال و دو دانك پرسياوشان چهار مثقال و پنجدانك تخم خطمى تخم خبازى از هريك سه مثقال و چهار دانك اصل السّوس مقشر چهار مثقال و پنجدانك زوفاى خشك چهار مثقال و پنجدانك تخم خشخاش سفيد چهار مثقال اجزاى معز الدين اين نسخه را از خط پدر خود ميرزا محمّد رضا موسوى نقل كرده و معزى اليه نوشته كه كمترين دو شربت زوفا متعارف تصرف نموده و بحسب تجربه مفيد آمد.

 

2 - شراب زوفاى ديگر بنسخه سيّد اسمعيل‏

شراب زوفاى ديكر بنسخه سيّد اسمعيل كه در سعال مادى وقتى كه حار باشد ماده آن و غليظ باشد مستعمل است‏

صنعت آن‏ (روش ساخت و فرمولاسیون) :

عناب بيست دانه سپستان پنجاه دانه مويز منقى ده درم انجير زرد خشك ده دانه اصل السّوس ده درم جو مقشر يك مشت تخم خشخاش سفيد هفت درم تخم خطمى كثيرا بهدانه از هريك پنج درم در دو من آب به‏پزند تا نصف بماند پس بپالايند و سرد كرده در شيشه كنند و هر صبح مقدار چهل درم آن را با پنج درم خميره بنفشه اصل بدهند و اكر سه درم روغن بنفشه اضافه كنند بهتر است‏.

 

3 - شراب زوفا منقول از قرابادين برادرزن حكيم اشرف قمى‏

صنعت آن‏ (روش ساخت و فرمولاسیون) :

عنّاب خراسانى بزرك دانه سى عدد سپستان پنجاه عدد انجير زرد بيست مثقال كل بنفشه فراسيون از هريك چهار مثقال پرسياوشان اصل السّوس زوفاى خشك از هريك هفت مثقال تخم خطمى تخم خبازى از هريك پنج مثقال جوشانيده صافى نموده با شكر سفيد مقدار يكمن بدستور معمول بقوام آورند شربتى يك اوقيه و در بعضى نسخها مويز بيدانه بيست درم اسقيل مشوى زراوند مدحرج مصطكى از هريك دو درم داخلست‏

 

4 - شراب زوفاء ديكر نافع است از براى سرفه كهنه و بلغم و تنكى نفس و ربو

صنعت آن‏ (روش ساخت و فرمولاسیون) :

بسباسه چهار مثقال عنّاب سيعدد كل نيلوفر چهار درم سپستان مويز منقى از هريك پنجاه عدد انجير زرد بيست عدد كاوزبان تخم خطمى از هريك پنجاه مثقال سر بنفشه چهار مثقال پرسياوشان هفت مثقال تخم خيارين پنج درم اصل السوس پنج درم زوفاى خشك ده درم بدستور جوشانيده صافى نموده با قند سفيد شربت سازند شربتى يك اوقيه‏.

 

شراب زوفا بنسخه حكيم محمّد رضا

صنعت آن‏ (روش ساخت و فرمولاسیون) :

انجير زرد چهل دانه مويز منقّى يك‏صد دانه كل بنفشه هفت درم و دو ثلث درمى پرسياوشان دوازده درم تخم خطمى سفيد ده درم زوفاى خشك چهار درم مجموع را در سه رطل آب بخيسانند پس بجوشانند تا بنصف رسد صافى نموده يكمن قند سفيد داخل كرده بقوام اورند شربتى يك اوقيه‏.

آموزشگاه تکلیس

آموزشگاه آزاد علمی فنی و حرفه ای تکلیس

برگزار کننده دوره های آموزش طب سنتی ، داروسازی ، اعمالی یداوی و کشت بافت گیاهان دارویی

وبگاه: www.taklis.ir

نظرات

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

با ما در ارتباط باشید

آموزشگاه تکلیس برگزار کننده دوره های تخصصی طب سنتی، ماساژ و بیوتکنولوژی.

  • آدرس: قم ،صفاییه،ک19،فرعی اول سمت چپ،پ30
  • تلفن: 02537849424
  • ایمیل: info@taklis.ir
  • کانال تلگرام: taklis@
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...