شنبه, 20 مهر 1398 ساعت 11:28

فواید کشته سازی

نوشته شده توسط
علت و چرایی استفاده از علم التکلیس در داروسازی
 
 
هدف از کشته کردن این است که کمبود ها در یک ماده معدنی در برابر استفاده آن به نفع انسان از بین برود.
در برخی از موارد برای درمان برخی بیماری ها یک طبییب می بایست بنا به دلایلی از جمله ضعف هاضمه یا کاهش شدید حرارت غریزی یا عدم توانایی بیمار بر بلع داروهای دارای حجم، از کشته جات استفاده کند.
از خصوصیات بارز کشته جات سریع النفوذ بودن ان ها در بدن و قوت بالای اثر گزاری ان ها، در عین حالی که بر خلاف داروهای طب یونانی ( سنتی ایران) هم دارای حجم کمتر هستند و هم بطیء النفوذ نمی باشند.
 
پس میتوان گفت هدف اصلی از کشته کردن معدنی جات، قوی الاثر و سریع النفوذ کردن آن ها در بدن انسان می باشد.
 
 
در پروسه کشته سازی مواد گوناگون، اهداف ابتدایی تری هم در نظر گرفته میشود تا قابلیت هضم و جذب در بدن انسان پیدا بکنند.
برخی چیزها را کشته می‌سازند تا گرمی بیش از حد آن را کم کرده باشند. (از سمیت خارج شوند)
و در برخی موارد کشته سازی برای حذف و دور ریختن اجرای فاسد آن معدنی می باشد مانند شاخ گوزن.
 
استفاده از کشته جات جید می بایست 3 نتیجه بدهد.
اول اینکه خورنده ی آن بدنش چُست می‌شود و حرارت غریزی اضافه می‌گردد.
دوم اینکه اشتهای شخص بیشتر می‌شود.
سوم اینکه قوای شهوانی تکامل و ترقی پیدا می‌کند.
 
در کشته سازی باید به این نکته دقت داشت که بر خلاف خاکستر شدن یک معدنی، در این روش داروسازی، معدنی جات صورت نوعیه خود را از دست نداده اند بلکه فقط در صورت شخصیه شان تغییر ایجاد شده است. به همین علت است که همه خواص مفرد معدنی در کشته ی آن موجود است به اضافه اینکه اجزایی از آن مفرد معدنی که برای بدن دارای ضرر بوده است خذف شده است و فقط اجزای مفید آن که قابلیت هضم و جذب در بدن را دارند باقی مانده است که می توانند به سرعت در بدن انسان نفوذ کنند و سریع الاثر باشند.
 
البته باید به این امر هم اشاره کرد که روشن و واضح است که کشته جات سریع الاثر هستند پس همچنان که اگر سود برسانند، خیلی زود سودشان به بدن می رسد و ظاهر میگردد. همین طور اگر به خوبی کشته نشده باشد ضررش هم زود ظاهر می‌شود.
پس بر هر انسان شایق که شوق به استفاده از کشته جات را دارد لازم و ضروری است که به شرایط  ساخت و استعمال آن به صورت صد در صدی عمل نماید و پایبندی کند.
 
 
 
هر طبیب حازق برای معالجه مرض و بیماری های ضعیف و ابتدایی از نباتات و حیوانات به عنوان غذا و دارو استفاده می‌کند. زیرا در ابتدای بیماری، مرض سهل‌العالج است.
پس اگر بیمار بوسیله آن ها معالجه شود توقف می کند وگرنه این نباتات و حیوانات بعلت ضعیف الاثر بودنشان مفید واقع نمی‌شوند و در اینجا می توان به اجسام معدنیه روی می‌آورد و از آن ها به عنوان دارو استفاده کرد.
کشته‌جات در تاثیرگذاری سریع‌الاثر می‌باشند به همین سبب طبیبان حاذق اکثریت قاطع‌شان از کشته‌جات برای معالجه امراض صعب العلاج استفاده می‌کنند.
 
 
 
در اینجا به یک مثال برای جایگاه استفاده از کشته جات و زمان استفاده از آن و همچنین تاثیرگزاری آن از قول جابر ابن حیان میزنم:
جابر می‌نویسد : سیماب معدنی را در آتش مدبّر کنند.یعنی کشته درست کنند بطور تدبیر اکسیر. از آن تریاق شافی درست می‌شود.
در ادامه می‌گوید : انی بسقیت منها المرات اصابعها ...»
«جابر بن حیان می‌گوید : کشته‌ی سیماب را به یک زن که به درجه ذبول رسیده بود دادم. خشکی و گرمی در بدنش سرایت کرده بود و رطوبت آن را فنا کرده بود. طبیب‌ها در معالجه‌اش عاجز شده به کام مرگ سپرده بودند. یعنی بیماری‌اش را لاعلاج دانسته بودند.
کشته سیماب که وزنش به اندازه یک دانه گندم یا کمتری می باشد را به ان خوراندم. آن دانه گندم رطوبت بدنش را محفوظ نگه داشت و گرمی غریبه و ناشناس را سرد کرد و برگرداند. اعتدال برقرار شد. اشتهاء باز شد. گرسنگی عارض شد و صدای الجوع زن بلند شد و بدنش رطوبت غذا را شروع به پذیرش کرد و آن زن در مدت کوتاهی صحت و سلامتی‌اش بدست آمد و اینقدر صحت‌یاب شد که چاق شد به حدی که در زمان سلامتی‌اش هم آن قدر چاق نبود.
روال کارش این بود که هر ساله بعلت زیادی خونش حجامت می‌کرد.
 
 
 
برگرفته ار کتاب از کیمیا تا تکلیس 
تالیف استاد رسول حاجیان
شنبه, 20 مهر 1398 ساعت 10:59

ارتباط علم طب و نجوم

نوشته شده توسط

از جمله علومی که طبق نظر حکمای سلف دانستن آن ها بر هر طبیبی واجب است، علم نجوم است.
در اینجا به نظر مرحوم موسوی عقیلی در مورد اهمیت و نقش فراگیری علم نجوم بریا هر طبیب اشاره میکنم.

علم احكام نجوم‏ است؛ جهت معرفت اوقات فصد و حجامت و اسهال؛ كه در زايد النور- يعنى از اوّل ماه تا چهاردهم- و در وقتى كه قمر در برج جوزا باشد، حتّى المقدور جايز نيست فصد و حجامت و اخراج خون، مطلقاً؛ مگر آن كه ضرورتِ بسيار داعى و خوفِ هلاكت باشد. و فصد در وقت بودن قمر در جوزا ممنوع، و در أسد و يا حَمَل در حالت سعد و ناقص الضوء و تثليث و تربيع و تسديس، مجوز.

و حجامت كردن در بودن قمر در ثور و حجامت سينه در اسد و بر اين قياس در هر برجى كه به عضوى منسوب است، چون قمر در آن برج باشد، حجامت آن عضو ممنوع است؛ مگر آن كه در آن برج كوكبى سعد باشد و يا ضرورتِ بسيار، داعى بود. و حذر نمايد از حجامت هر گاه قمر در سرطان باشد؛ زيرا كه خوف حدوث «وضح» است. و سزاوار است حجامت در وقتى كه قمر در برج ثابت و مسعود باشد از مناحس.

وجهت استعمال ادويه‏: كه وقتى كه قمر به برج مخالف طبيعتِ مرض و متّصل به‏ كوكبى كه نيز مخالف طبيعت مرض و ناظر بر سعد باشد، نيكوست.

وجهت تركيب ادويه‏: كه در وقتى تركيب نمايند كه قمر در برج موافق طبيعتِ دوا باشد. و هم چنين اخذ و التقاط و اعطاى ادويه مفرده و مركّبه.

وجهت اختيار وقت تنقيه به مُسهِل‏: كه هنگام بودن قمر در برج مائى و هابط و فوق الأرض و متّصل به كوكبى سعد، مانند زُهره و غير آن، جايز است و در مقارنه مشترى، غير مجوَّز و حذر از آن اهمّ.

وجهت اختيار وقت استفراغ به قى‏ء: كه هنگام بودن قمر در ثور مسعود، و از تحت الأرض و متّصل به كوكب فوق الأرض نيكوست.

وجهت استعمال غرغره‏: در هنگامى كه قمر در برج سعد و متّصل به مشترى و يا زهره و فوق الأرض بود، جيد است.

وجهت استعمال حقنه‏: كه وقتى كه قمر در ميزان و يا عقرب و متّصل به كوكب سعد و زايد النور بود، نيكوست. و زهره، در اين امر اقواست از مشترى.

وجهت تعيين هنگام استحمام‏: كه چون قمر در خانه مرّيخ و يا مشترى باشد نيكوست.

وجهت سر تراشى و مو از بدن ستُردن‏: در هنگامى كه قمر در برج مائى باشد جيد است و در برج سنبله، زبون.

بدان كه اين اختيارات و تعيين اوقات، در امراضِ غير حادّه و توسعه وقت و غير ضرورتِ شديده است و در امراض حادّه و تضييق وقت و ضرورت شديده، مراعات آن‏ها ضرور نيست.

و نيز جهت معرفت اوقات بحارين كه تعلّق به تزايد و تناقص نور قمر دارد. و هم چنين تزايد و تناقص و هيجان و سكون اكثر امراض؛ مانند «سانجر» كه در ملك بنگاله عارض مى‏گردد كه در هنگام مقارنه و مقابله قمر با شمس، وقت هيجان و اشتداد آن است و در اوقات ديگر ساكن و تفصيل بحارين- إن شاء اللّه تعالى- در باب حُمَّيات مذكور خواهد شد.

برگرفته از کتاب خلاصه الحکمه موسوی عقیلی

 

جمعه, 16 فروردين 1398 ساعت 23:16

عسل بهارنارنج

نوشته شده توسط

عسل بهارنارنج


خواص عسل بهارنارنج:
بسیار مقوی
 انرژی‌زا
دارای طبعی گرم
تقویت اعصاب بسیار مفید است
 مصرف آن به درمان بی‌خوابی یا مشکلات خواب کمک می‌کند.

مصرف این عسل برای افرادی که افسردگی دارند بسیار مفید بوده و باعث ایجاد آرامش، نشاط و انرژی می‌شود.

تقویت کننده قلب است و به تصفیه خون کمک می‌کند.

 همانند خواص عسل آویشن و خواص عسل گشنیز دارای خاصیت ضد سرطانی است
 مصرف آن به ویژه برای کمک به درمان سرطان معده مفید تلقی می شود.

خاصیت ضد تهوع و سم
 ضد باکتری
 ضد قارچ و ازدیاد متابولیسم پایه از خواص عسل بهار نارنج و سایر عسل مرکبات است.
جالب است بدانید
 عسل مرکبات، به دلیل سرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن، به تعادل وزن کمک زیادی می‌کنند.

کاهش دلشوره و اضطراب از دیگر خواص عسل بهار نارنج است، چراکه اثری همانند مسکن دارد.

تحقیقات اخیر محققان بر روی خواص عسل بهار نارنج نشان می‌دهد که
بیشترین تاثیر این عسل بر روی سیستم عصبی بدن است و با کنترل ضعیف قند خون یا تحمل گلوکز، تاثیر چشمگیری بر حافظه کاری، حافظه بیان شفاهی و سرعت پردازش مغز یا عملکرد‌های اجرایی دارد.

برای تقویت دستگاه گوارش مفید است و به درمان

سکسکه
رفع سوء هاضمه
رفلاکس و
دفعه کرم‌های روده کمک می‌کند؛

مصرف این عسل باعث افزایش اشتها می‌شود.

 تسکین دهنده درد گلو است و مصرف آن به درمان سرفه و سرماخوردگی کمک میکند


(موارد احتیاط و منع مصرف)

همانند سایر انواع عسل، مصرف عسل بهار نارنج نیز برای کودکان کمتر از یک سال به دلیل داشتن باکتری بوتولیسم ممنوع است.

زیاده‌روی در مصرف عسل بهار نارنج با عوارضی نظیر بی‌خوابی، تپش قلب و افزایش فشار خون همراه است.

همچنین استفاده از عسل‌های تک گل که تنها از شهد یک گیاه خاص تهیه می‌شوند، غالبا جنبه دارویی دارند و مصرف آن‌ها باید با نظر پزشک متخصص همراه باشد

جهت مشاوره با شماره تماس و یا ای دی تلگرامی ارتباط بگیرید:
09919237831

جمعه, 16 فروردين 1398 ساعت 23:13

عسل کنار ارگانیک مارکت ایرانیان

نوشته شده توسط

عسل کنار

فواید عسل کنار طبیعی

عسل کنار با توجه به ترکیبات قدرتمندش به عنوان دارویی خوب برای مشکلات زیر گزارش شده است:

مشکلات کبدی

زخم معده

عفونت‌های تنفسی

بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه

مشکلات هاضمه و یبوست

مشکلات بینایی

زخم‌ها و سوختگی‌های عفونی، زخم‌های ناشی از عمل جراحی (از جمله سزارین)

بهبود سریع بعد از زایمان

در ترکیب با گیاهان دارویی دیگر می‌تواند برای بهبود صرع استفاده شود

تقویت سیستم ایمنی بدن

بهبود سطح سلامتی و انرژی عمومی بدن

اضافه کردن عسل کنار به برنامه‌ی غذایی‌تان می‌تواند سلامت سلول‌ها و سلامتی کلی بدن‌تان را افزایش دهد.

جهت مشاوره با شماره تماس و یا ای دی تلگرامی ارتباط برقرار بفرمایید.

09919237831

با ما در ارتباط باشید

آموزشگاه تکلیس برگزار کننده دوره های تخصصی طب سنتی، ماساژ و بیوتکنولوژی.

  • آدرس: قم ،صفاییه،ک19،فرعی اول سمت چپ،پ30
  • تلفن: 02537849424
  • ایمیل: info@taklis.ir
  • کانال تلگرام: taklis@
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...